Skrevet av Administrator

Mapaids bilder og løsninger er spesielt utviklet med tanke på offentlige forvaltning. Forvaltningspakken er en komplett løsning med stedfestede skråfoto, program for adressesøk og hurtigvisning av bildene, samt data for integrasjon i geografiske informasjonssystemer (GIS).

Det er flere elementer som gjør Mapaids skråfoto til et unikt verktøy i mange sammenhenger i offentlig forvalrning. Bl.a. stedfestes bildene. I denne sammenheng defineres bildets arbeidsområde, den delen avbildet som er av interesse og visuell betydning. Dette gjør at bildene kan integreres i alle geografiske informasjonssystemer (GIS) i bruk i Norge i dag. 

Videre kan bildene kobles mot andre geografiske data, f.eks adressedata og gjøres søkbare gjennom en enkel adressesøk-applikasjon. 

Mapaid fotograferer i hovedsak bilder med breddedekning 250 - 300 meter, som vi kaller Normalfoto. Dette er en billedtype med optimalt forhold mellom bakkedekning og detaljeringsgrad. Det fotograferes teppedekkende med god overlapp. Dette gjør at en får helhetsdekning med svært godfotodokumentasjon av områder en ønsker fotografert. 


Billedtyper:
Normalfoto - Bilder med breddedekning 250 - 300 meter.
Oversikt 500 - Oversiktsbilder med breddedekning 500 meter.
Oversikt 1000 - Oversiktsbilder med breddedekning 1000 meter
Objektfoto - Bilder med varierende breddedekning, men der spesifikke objekter fotograferes.

Share
Monday the 24th. Design by QualityJoomlaTemplates
Powered by Joomla

©