Skrevet av Administrator

Oversiktsfoto, forkortet OVR i Mapaid’s systemer.  Standard bilder tatt fra
400-500 meters høyde og med tre sekunders intervall.  Motivbredden i
framkant er på 450 – 550 meter og dybden i bilde ca 800 meter.

 

Share
Sunday the 21st. Design by QualityJoomlaTemplates
Powered by Joomla

©