Skrevet av Administrator

Normalfoto, forkortet NOR i Mapaid’s systemer.  Standard bilder tatt fra
300-350 meters høyde og med tre sekunders intervall.  Motivbredden i
framkant er på 200 – 250 meter og dybden i bilde ca 450 meter.  Fra 2012 har
enkelte av seriene en piksel-, bakkeoppløsning på 3,4 cm.   

 

Share
Sunday the 21st. Design by QualityJoomlaTemplates
Powered by Joomla

©